Creëer een liefdevolle herinnering

Deze website biedt een geschikte plaats waar familie, vrienden en kennissen kunnen samenkomen, herinneringen delen en elkaar steunen.
Het eerbetoon aan je dierbare krijgt een eeuwige plek waar je steeds terug naartoe kan.
Door de herinneringen een plaats te geven, krijgt deze positieve benadering van verlies en wederzijds begrip een sleutelrol in het verwerkingsproces.

Door jouw pagina te personaliseren, foto's en muziek toe te voegen, familie en vrienden uit te nodigen, geef je jouw geliefde een eervolle plaats in ieders hart.

Je pagina bewaart je herinneringen

Herinneringen zijn voor eeuwig. Daarom zijn deze pagina's er omdat woorden alleen niet volstaan. Beelden en verhalen blijven voortbestaan. Ze hebben een positief effect in het verwerkingsproces en zijn een vervolgverhaal op de diensten van de begrafenisondernemer.

Laat familie en vrienden foto's en verhalen verzamelen

Blijf verhalen, video's en foto's verzamelen en bewaar ze op een veilige plaats. Plaats gedichten die troost bieden bij een overlijden. Zo krijg je een volledig beeld van je dierbare, maar ook de toekomstige generatie kan later alles ontdekken over dierbare familieleden.

Bepaal zelf je privacy

De website laat toe dat jij bepaalt welke herinneringen publiek worden en welke privé blijven. Jij beslist of je webpagina openbaar wordt of enkel bereikbaar voor een intieme kring. Als je bepaalde bijdragen niet passend vindt kan je die weglaten.

Ontwikkel je site

Eens je de basis hebt opgestart, kan je altijd en wanneer je wil, foto's toevoegen, muziek uploaden, zaken schrappen, de inleidende zin aanpassen enzomeer. De site is zo eenvoudig dat je geen speciale kennis nodig hebt om materiaal te uploaden en teksten aan te passen.

Nodig uit

Nodig familie en vrienden uit om rouwbetuigingen toe te zenden, kies wie je wenst, of zet de webpagina publiek toegankelijk.

Start nu met je pagina

Een pagina opstarten neemt slechts enkele minuten in beslag >>